Wy sće tu: Wo našej wosadźe / Bože domy / Šunow

Wokomiknje so prezency Božich domow hišće wobdźěłaja. Tule někotre starše wobrazy: