Wy sće tu: Wo našej wosadźe

Wo našej wosadźe

Na tutej stronje předstaji so Ralbičanska wosada.

Zhonić tu wo wosadnej patrónce, někotrych stawizniskich faktow a bórze předstaja so tu tež cyrkwje Ralbičanskeje wosady. Tež wuznamny Ralbičan kěrchow so tu předstaji.

Budźće wčipni a pohladajće nutř!