Wy sće tu: Aktualne / Starše přinoški

Starše přinoški

Prěnje swjate woprawjenje

Jutrownu wutoru, 07.04., srjedu, 08.04., a štwórtk, 09.04., popołdnju w 15.00h je zwučowanje za prěnjowoprawjenske dźěći a Jutrownu sobotu, 11.04., w...

dale čitać

Nyšpor z požohnowanjom motorskich

12. popołdnjo bikerow z požohnowanjom motorskich

dale čitać

Martrowny tydźeń a Swjate jutrowne tři dny

Z Bołmončku započina so Martrowny abo Swjaty tydźeń. Swjaty tydźeń słuži k wopomnjeću ćerpjenja a wumrěća našeho Knjeza Jězusa Chrystusa.

Zeleny...

dale čitać

Křižerjo

Bołmončku po dopołdnišich Kemšach je křižerska zhromadźizna wosadneho křižerskeho procesijóna, na kotrejž so tež trěbne informacije dla zawěsćenja...

dale čitać

Bołmončka

Přichodnu njedźelu je Bołmončka. Dopołdniše Kemše so započinaja před wěžu z poswjećenjom hałužkow a wobchadom po kěrchowje. Do procesijóna su tež...

dale čitać

Pokutne pobožnosće

Sobotu je w 14.00h za dźěći pokutna pobožnosć w farskej cyrkwi a po njej přiležnosć k swjatej spowědźi.
Sobotu je w 16.00h pokutna pobožnosć za...

dale čitać

Zwučowanje

Sobotu je w 10.00h za prěnjowoprawjenske dźěći a ministratow zwučowanje za Bołmončku.

dale čitać

Křižowy puć młodźiny

Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje młodostnych na Bołmončce na zhromadny křižowy puć w 14.00h do Worklec.

dale čitać

Křižowy puć

Zhromadna modlitwa křižoweho puća wosady je wutoru a štwórtk w 19.00h w farskej cyrkwi.

Štwórtk je w 17.00h za dźěći modlitwa křižoweho puća w...

dale čitać