Wy sće tu: Aktualne / Nowostki

Informacija

Wosadny farar je do 18. junija w dowolu. Zastup přewozmje knjez farar Michał Nawka. We wažnych naležnosćach wobroćće so prošu na njeho. (telefon: 03578 302005)

wróčo