Wy sće tu: Aktualne / Nowostki

Wysoki swjedźeń Božeho Ćěła

Štwórtk, 31. meje je wysoki swjedźeń Božeho Ćěła, přikazany swjaty dźeń. Bože mšě swjećimy w Ralbicach w 6.00h, w 8.00h z procesijónom a w Rakecach w 18.00h. W 13.30h je eucharistiski nyšpor z procesijónom. By rjenje było, bychu-li so prawje wjele z našich žonow a holcow serbsku narodnu a družču drastu zwoblěkali a tak k swjatočnosći a dostojnosći swjedźenja přinošowali. Zběrka na kemšach je za naš Boži dom.

Božeho Ćěła njedźelu, 3. junija swjećimy Bože mšě kaž štwórtk: W Ralbicach w 6.00h, w 8.00h z procesijónom a w Rakecach w 10.30h. W 13.30h je eucharistiski nyšpor z procesijónom.

Štwórtk, 7. junija skónči so oktawa Božeho Ćěła. K dochowanju Božeho Ćěła su w 17.00h kemše z wobchadom po kěrchowje. Wosebje přeprošuju młode swójby a dźěći kemši. Njech sej dźěći (holcy a hólcy) korbik z kwětkami sobu přinjesu, zo bychu při procesijónje po kěrchowje kwětki słali.

wróčo