Wy sće tu: Aktualne / Nowostki

Wozjewjenja za Martrowny a Jutrowny tydźeń

Z Bołmončku započina so Martrowny abo Swjaty tydźeń. Wón słuži wopomnjenju ćerpjenja a wumrěća našeho Knjeza Jězusa Chrystusa.

Zeleny štwórtk započinaja so Swjate Jutrowne tři dny – Sacrum Triduum Paschale – k wopomnjenju ćerpjenja, wumrěća a zrowastanjenja našeho Knjeza Jězusa Chrystusa. Tute Swjate tři dny su wjeršk cyrkwinskeho lěta, z kotrehož wužórla so radosć Jutrowneho dobyća. Swjatočna Boža mša k wopomnjenju Posledneje wječerje je štwórtk w 19.30h. Po Kemšach je přiležnosć k modlitwje před Najswjećišim. W 21.00h je modlitwa swjateho róžowca. Zběrka na Kemšach je za naš kěrchow.

Wulki pjatk je přikazany pokutny a abstinentny dźeń. W 10.00h je křižowy puć dźěći. W 15.00h je liturgija wo ćerpjenju a wumrěću našeho Knjeza Jězusa Chrystusa. Wot 17.00h su modlerske hodźiny při Božim rowje po slědowacym porjedźe: 

  • wot 17.00h žony;
  • wot 18.00h dźěći, wosebje tež prěnjowprawjenske a jich swójby;
  • wot 19.00h młodostni;
  • wot 20.00h křižerjo a mužojo.

Ćicha abo Swjata sobota – To njeje Jutrowna sobota! – njech je wšitkim dźeń wočakowanja na Jězusowe sławne Jutrowne dobyće. Wot 8.00h do 12.00h je přiležnosć, Boži row wopytać. Wot 11.30h modla so ministranća z prěnjowoprawjenskimi dźěćimi swjaty róžowc při Božim rowje.

Swjedźenske wopomnjenje Jězusoweho dobyća nad smjerću – Swjata Jutrowna nóc – je w 20.00h. Wona započina so ze swjećenjom Jutrowneho wohenja a Jutrowneje swěčki před Božim domom. Jutrowne swěčki móžeće sej při durjach kupić.

Jutrowničku su Kemše w 6.00h a – po wužohnowanju našich křižerjow (w 9.15h) – w 10.15h. Křižerski nyšpor Kulowčanow w Ralbicach je w 14.00h w farskej cyrkwi.

Jutry póndźelu – to je přikazany swjaty dźeń – su Bože mšě kaž na njedźeli (6.30h a 8.30h). Zběrka na Jutrownych Božich słužbach je stajnje za naš Boži dom.

W Martrownym a Jutrownym tydźenju je farski zarjad zawrjeny.

Gmejna Ralbicy-Róžant pyta přidatnych pomocnikow za zaručenje wěstoty na Jutrownej njedźeli w Ralbicach. Zajimcy njech so prošu na gmejnje abo na farskim zarjedźe přizjewja.

Křižerjo

Jutry wutoru su dźakne Kemše křižerjow w 19.00h w Róžeńće.

K wuhódnoćenju lětušeho křižerskeho procesijóna zetkaja so wjesni kantorojo srjedu, 4.4., w 19.00h w młodźinskej stwi Radlubina.

Pjatk Jutrowneho tydźenja, 6.4., su we 18.00h w Ralbicach dźakne Kemše našich křižerjow. Po tym je w 19.00h w Šunowje Jutrowna zabawa křižerjow. Přizjewjenja prošu najpozdźišo hač do wutory po křižerskich kemšach pola wjesnych kantorow.

wróčo