Wy sće tu: Aktualne / Nowostki

Prěnje swjate woprawjenje

Jutrownu wutoru, 07.04., srjedu, 08.04., a štwórtk, 09.04., popołdnju w 15.00h je zwučowanje za prěnjowoprawjenske dźěći a Jutrownu sobotu, 11.04., w 9.00h je prěnja swjata spowědź a w 11.00h je zwučowanje za prěnjowoprawjenske dźěći a jich staršej. Prošu prěnjowaprawjensku swěčku sobu přinjesć!

Na njedźeli Božeje miłosće, 12.04., je w Ralbicach prěnje swjate woprawjenje we 8.30h.
Dźakny nyšpor je w 14.00h.

Póndźelu, 13.04. je we 8.30h dźakna Boža mša prěnjowoprawjenskich dźěći. Na tutej Božej mši so tež „wěcki wosobinskeje pobožnosće” prěnjowoprawjenskich dźěći swjeća.

wróčo