Wy sće tu: Aktualne / Nowostki

Martrowny tydźeń a Swjate jutrowne tři dny

Z Bołmončku započina so Martrowny abo Swjaty tydźeń. Swjaty tydźeń słuži k wopomnjeću ćerpjenja a wumrěća našeho Knjeza Jězusa Chrystusa.

Zeleny štwórtk započinaja so Swjate Jutrowne tři dny – Sacrum Triduum Paschale – k wopomnjenju ćerpjenja, wumrěća a zrowastanjenja našeho Knjeza Jězusa Chrystusa. Tute Swjate tři dny su wjeršk cyrkwinskeho lěta, z kotrehož wužórla so radosć Jutrowneho dobyća. Swjatočna Boža mša k wopomnjenju posledneje wječerje je štwórtk w 19.30h. Po Kemšach je přiležnosć k modlitwje před Najswjećišim. W 21.00h je modlitwa swj. róžowca. Zběrka na Kemšach je za naš kěrchow.

Wulki pjatk je přikazany pokutny a abstinetny dźeń. W 10.00h je křižowy puć za dźěći. W 15.00h je liturgiske wopomnjenje ćerpjenja a wumrěća našeho Knjeza Jězusa Chrystusa. Wot 17.00h su modlerske hodźiny při Božim rowje po slědowacym porjedźe: wot 17.00h do 18.00h žony; wot 18.00h do 19.00h dźěći (wos. 1. woprawjenske); wot 19.00h do 20.00h młodźina a wot 20.00h do 21.00h mužojo (wosebje křižerjo).

Ćicha abo tež Swjata sobota – to njeje Jutrowna sobota – njech je wšitkim dźeń dočakanja na Jězusowe sławne dobyće. Wot 8.00h do 12.00h je přiležnosć Boži row wopytać. Njech wosebje tež prěnjowoprawjenske swójby tutón pobožnosć nazwučuja. W 11.30h je modlitwa swjateho róžowca před Božim rowom.

Swjedźenske wopomnjenje Jězusoweho dobyća nad smjerću – Swjata Jutrowna nóc – je w 20.00h. Jutrowne swěčki móžeće sej při durjach kupić.

Jutrowničku su Kemše w 6.00h a po rozžohnowanju našich křižerjow, kotřiž w 9.15h wotjěchaja, su w 10.15h swjatočne Kemše. Křižerski nyšpor Kulowčanow w Ralbicach je w 14.00h w farskej cyrkwi.

Jutry póndźelu – to je přikazany swjaty dźeń – su Bože mšě kaž na njedźeli (6.30h a 8.30h). Zběrka na Jutrownych Božich słužbach je stajnje za naš kěrchow.

wróčo