Wy sće tu: Aktualne / Nowostki

Bołmončka

Přichodnu njedźelu je Bołmončka. Dopołdniše Kemše so započinaja před wěžu z poswjećenjom hałužkow a wobchadom po kěrchowje. Do procesijóna su tež wosebje lětuše prěnjowoprawjenske dźěći prošene. Zběrka je Bołmončku při durjach za Swjaty kraj.

wróčo