Wy sće tu: Aktualne / Nowostki

Pokutne pobožnosće

Sobotu je w 14.00h za dźěći pokutna pobožnosć w farskej cyrkwi a po njej přiležnosć k swjatej spowědźi.
Sobotu je w 16.00h pokutna pobožnosć za křižerjow a po njej je přiležnosć k swj. spowědźi.

wróčo