Wy sće tu: Aktualne / Nowostki

Informacije wjesnych kantorow 25.03.2018

► Informacije Zarjadniskeho zwjazka: Verhaltensregeln im Falle eines Schadensfalles

Wutrobny dźak wšitkim pomocnikam, kiž su sobotu pomhali kěrchow za jutry přihotować

Chorhoje

 • pomocnickow za chorhojnikow prošu sami w zamołwitosći wjeskow / chorhojnikow organizować

Zajěchanje

 • zajěchamy zaso do Ralbic přez Hłowny puć a prošu tak zahe zajěchać, zo je křižnošer (Dawid Statnik) w 9.15 pola cyrkwje, hdźež so procesion přez wosadneho fararja Šćěpana Delana zahaji
 • hač jěchamy wokoło Lipkow abo wokoło šule nawjedowacy por procesiona (Daniel Róbl) sam postaji
 • Konjecy/Šunow/Smjerdźaca/Łazk/Róžant dyrbjeli najpozdźišo 9.05 hodź. do Ralbic zajěchać
 • Nowoslicy a Sernjany dyrbja w tym času (9.05 hodź.) hižo na Šulskej čakać
 • Ralbičanscy křižerjo prošu puće za wokolne wsy swobodne dźeržeć
 • wospjetuju, wužohnowanje a wotjěchanje je w 9:15 hodź.
 • přestawka mjez Šunowom a Sulšecami budźe (Daniel Róbel)
 • procesion w Kulowje domoj do Ralbic zahaji so z dypkom w 15.15 hodź

Modlitwy mjez wjeskami

 • nowe knižki lětsa wužiwamy, wone su na farje abo z dźěla pola wjesnych kantorow na předań
 • rjad modlitwow a kěrlušow je w nowej knižce podaty

Kěrluše mjez wjeskami

Što ma so při kěrlušach wobkedźbować:

 • prěnju štučku kóždeho kěrluša zaspěwa hłowny kantor bjez zběhnjenja knižki a bjez signala přez funk, zo by so „zwuk“ po cyłym procesionje roznjesł; prošu dokładnje słuchać
 • zaspěwanje wšěch dalšich štučkow so ze signalom přez funk přizjewi, kantorojo z funkowej techniku wopodstatnja signal ze zběhnjenjom knižki, lědy zo zaspěwa hłowny kantor kěrluš, knižku dele wzać, štož je wšitkim znamjo přichodnu štučku za zaspěwać
 • prošu wo to, zo bychu při wulkich wotstawkach tež někotři bjez funkowej techniki sobu knižku zběhali;
 • wosebje wokoło róžkow w Kulowje je funk bjez funkcije
 • funk je jenož podpěra

Što wobkedźbować při modlitwach:

 • modlitwau zaspěwa zwonka wjeski kóždy por w swojim tempje
 • modlitwu najzašo něhdźe 100 do 150 m zwonka wjeski zaspěwać
 • modlitwu najpozdźišo zaspěwać, hdyž su posledni ze wsy won
 • křižerjo w zadnim dźělu procesiona, kiž su hišće we wsy (na přikład Róžant) dóstanu signal za dalše štučki kěrluša wot hłowneho kantora za kantorjenje pod nawodom swójskeho wjesneho kantora (Janek Wowčer)
 • do wsy nutř smědźa křižerjo, kiž njejsu hišće znajmjeńša 50m před wjesku (na přikład Róžant), paćer dospěwać a so z někotrymi štučkami pozdźišo do kěrluša zarjadować

Zarjadowanje w Kulowje

 • procesion w Kulowje zahaji so z dypkom w 15.15 hodź z přepodaćom křiža před cyrkwju w Kulowje
 • prošu w Kulowje tak zasobu kaž móžno so zarjadować
 • prošu so na křižnošerju orientować, hdźe ma so zajěchać
 • prošu sej mjezsobu pomhać

Zejmowanje cylindra

 • při rozžohnowanju rano z dwora a po wokrjepjenju ze swjećenej wodu přez hospozu
 • při rozžohnowanju z wosadneje wsy (duchowny pokrjepi křižerjow ze swjećenej wodu)
 • dojěchajo do susodneje wosadneje wsy – do Kulowa – při prěnim jěchanju nimo wosadneho duchowneho před cyrkwju
 • při wotpusknym paćerju w Kulowje a wječor w Ralbicach
 • wotjěchajo z Kulowa (duchowny pokrjepi ze swjećenej wodu)
 • při Kulowskej ewangelskej cyrkwi jako postrow ewangelskej wosadźe (ewangelskemu duchownemu), kotryž nas kóždolětnje ze zwonjenjom rozžohnuje
 • dojěchajo do Ralbic při domwitanju přez fararja při křižu před farskim domom
 • hdyž wuhladamy cyrkwinsku eminencu (biskopa, kardinala, cyrkwinskeho zapósłanca), kiž je hamtscy zdrasćeny

Zawěsćenje

 • škody křižerjow maja so pola fararja přizjewić, runje tak njezboža křižerjow
 • tak skoku, kaž móžno, najpozdźišo póndźelu po jutrach, a to jenož wosobinsce abo přez zastupowacu wosobinu (telefon, mailka, SMS ... njedosaha)
 • hač do Bołmončki přizjewjeni křižerjo su zawěsćeni přez biskopstwo, jeli nimaja hižo sami priwatne zawěsćenje

Informacije policije

Wird durch ein Pferd/Osterreiter im Rahmen der Osterprozessionen ein Schaden an einer Sache (Person/Auto/Zaun usw.) verursacht, ist schnellstmöglich die Polizei zu verständigen. Schnellstmöglich bedeutet hierbei: nach Verlassen der Ortschaft, in der nächsten Pause, zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ist durch den Unfall ein Tier oder ein Mensch zu Schaden gekommen, hat der Osterreiter unverzüglich vom Pferd zu steigen und den Schaden vor Ort direkt der Polizei anzuzeigen und bei der Schadensaufnahme zu unterstützen.

Ist eine Meldung unterlassen worden, bzw. erfolgt diese Meldung zeitlich später, wird seitens der Polizei von Unfallflucht ausgegangen.

Möglichkeiten der Meldung:

 1. direkt dem vorfahrenden oder nachfolgendem Polizeifahrzeug
 2. Telefonnummern, die jedem Kantor der jeweilen Ortschaft vorliegen

Transport koni

Der § 30 der StVO hat sich geändert, so dass Pferdetransporte für das Osterreiten keiner Sondergenehmigung mehr bedürfen!!!

Hauptverwantwortliche zum Aufstellen von Straßenschildern für’s Osterreiten

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal
Kokel, Peter
(0157/76379960)

Hauptverantwortliche für den Prozessionszug

Pfarrgemeinde Ralbitz:
Daniel Wessela, Dorfplatz 4, 01920 Ralbitz
Tel.: 035796-889770
Mobil: 0174-3086937
E-Mail: danielmmx[at]freenet.de

Daj Bóh zbožo, zo so wšitko derje radźi.

Kantorojo křižerskeho procesiona Ralbičanskeje wosady

wróčo