Wy sće tu: Aktualne / Bože słužby

Bože słužby

Změny a wosebite přilěžnosće wozjewja so pod "Aktualne"!

Njedźela

Ralbicy:6.30hBoža mša
8.30hBoža mša
14.00hNyšpor1
Róžant:10.30hBoža mša
14.00hNyšpor
Rakecy:10.30hBoža mšade
 

Póndźela

Ralbicy:19.00hBoža mša
 

Wutora

Ralbicy:6.45hBoža mša
Róžant:18.00hBoža mša
Šunow:17.30hswj. róžowc
 

Srjeda

Ralbicy:6.45hBoža mša
Konjecy:19.00h4swj. róžowc
 

Štwórtk

Ralbicy:6.45hBoža mša
18.30hpřiležnosć k swj. spowědźi2
19.00hBoža mša2 wo dobry duchowny dorost
21.00hwječorna połhodźinka před Bohom
 

Pjatk

Ralbicy:18.30hswj. róžowc wo dobry duchowny dorost
19.00hBoža mša3
Róžant:18.30hBoža mša
Šunow:17.30hswj. róžowc
 

Sobota

Ralbicy:16.00hpřiležnosć k swj. spowědźi
Róžant:8.00hBoža mša
17.00hpřiležnosć k swj. spowědźi

 

Pokiwy:

1 W lětnej přestawce njeje nyšpor.

2 Jenož kóždy 1. štwórtk měsaca.

3 Kóždy 1. pjatk k česći Najswjećišeje wutroby Jězusoweje.

4 W zymskim połlěće w 18.00h.

de w němskej rěči