Wy sće tu: Aktualne

Aktualne

Ministrantski plan na swjedźenju Božeho Ćěła

Zwučowanje za Bože Ćeło budźe srjedu, 30.05. w 17.00h.

Bože słužby:

  • štwórtk, 31.05. we 8.00h a w 13.30h
  • njedźelu, 03.06. we 8.00h a w 13.30h
  • štwórtk...
dale čitać